Türkçe Doğal Dil İşleme Veri Paylaşım Seti

Starlang Yazılım olarak AÇIKHACK Türkçe Doğal Dil İşleme Online Yarışmasına katılan tüm yarışmacıların ulaşabileceği açık kaynak verilerimiz:

 • Türkçe Sözlük

 • Hisnet

 • WordNet

 • PropBank

 • İşaretlenmiş Derlem

  Ayrıca yarışmacılar Türkçe Doğal Dil İşleme kütüphanelerimiz ve toollarımızı da açık kaynak olarak ulaşabilirler. (Yarışmacılar bu kütüphaneleri ve toollarımızı Phyton, Java, C# ve C++ dillerinde kullanabilirler.)

  1- Açık kaynak verilerimizi işleyen paketlerimiz / kütüphanelerimiz:

  Turkish WordNet: WordNet'i işler. Türkçe kelimelerin anlamları ve ilgili lemmaları (eş anlam, alt anlam, üst anlam gibi ilişkilere sahip kelimeler) ile ilişkilendirildiği kelime ağıdır.
  Turkish SentiNet: HisNet'i işler. Türkçe metinlerde cümle bazlı duygu analizi yapmaya yarar. Turkish Propbank: Propbank'ı işler. Türkçe fiillerin argüman şemasını içeren kapsamlı bir arşivdir.

  Annootated Sentence: İşaretlenmiş Derlem’i işler.
  2- Bir ön işleme veya yazılım geliştirirken kullanılabilecek paketlerimiz /

  kütüphanelerimiz:

  Turkish SpellChecker: Yanlış yazım ve imla hatalarını düzeltir.
  Turkish Deascifiier: Türkçe karakter olmadan yazılmış metinleri Türkçe karakter içerek şekilde aslınaa uygun olarak yeniden düzenler.
  Turkish Morfolojik Analyzer: Türkçe kelimeleri biçim bilimsel açıdan inceleyerek ek ve köklerine ayırır.
  Turkish Morphological Disambiguation: Türkçe kelimelerdeki biçim bilimsel belirsizlikleri giderir.

  3- Ürün geliştirme veya model eğitmek için kullanabilecek paketlerimiz / kütüphanelerimiz:

  Turkish Named Entity Recognition:Named Entity Recognition için kullanılır.
  Data Collector:Veri işaretlemek için kullanılır.
  DataGenerator: DataCollectorileişaretlenen veriyiöğrenmemodelineyönlendirmekiçin kullanılır.

  WordToVec, Hmm, NGram:Öğrenmede kullanılabilecek kütüphanelerdir.
  Classification:
  Temel algoritmaları içerir, doğ al dil işleme problemlerinde bir sınıflandırma aracı olarak kullanılır.

  Tüm açık kaynak verilerimize, kütüphanelerimize ve tollarımıza ulaşabilecekleri github profilimiz:
  https://github.com/StarlangSoftware

  Web sitemiz: http://starlangyazilim.com
  Twitter: @starlangyazilim
  Instagram: @starlang.yazilim
  Linkedn: https://www.linkedin.com/company/starlang/

TR OPEN SOURCE